برنامه شرایط خاص رضا رشیدپور بایگانی | وهاران

رضا رشیدپور دوباره خانه نشین شد

رضا رشیدپور دوباره خانه نشین شد

ارسال شده در ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

رضا رشیدپور دوباره خانه نشین شد رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید دار عارضه قلبی شد و مدتی خانه نشین شد و پخش برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور نیز معلق شد. اما برنامه شرایط خاص که ...