» گوگوش 2017

جزییات خبر زندانی شدن گوگوش در لندن (فائقه آتشین)

جزییات خبر زندانی شدن گوگوش در لندن (فائقه آتشین)

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جزییات خبر زندانی شدن گوگوش در لندن (فائقه آتشین) به تازگی خبرهایی مبنی بر دستگیر شدن گوگوش به دنبال قانون جدید ترامپ شنیده می شود. که پورتال وهاران در این مقاله جزییات خبر را بررسی می ...